Kijkwijzer waarschuwt ouders en opvoeders tot welke leeftijd een televisieprogramma of film schadelijk kan zijn voor kinderen. Ten eerste doet kijkwijzer dat met het geven van een leeftijdsaanduiding (alle leeftijden, 6 jaar, 9 jaar, 12 jaar, 16 jaar en 18 jaar). Daarnaast zijn er pictogrammen die de reden van het advies aanduiden: geweld, angst, seks, discriminatie, drugs- en/of alcoholmisbruik en grof taalgebruik.

Onder de 12 jaar, wel toegang onder ouderlijke begeleiding
Volgens de wet krijgen kinderen die jonger zijn dan 12 jaar alleen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdgrens 12 wanneer zij door een volwassene worden begeleid.


Onder de 16/18 jaar, geen toegang
Volgens de wet krijgen kinderen die jonger zijn dan 16 jaar geen toegang tot een bioscoopfilm met de leeftijdgrens 16 of 18. Ook niet wanneer zij door een volwassene worden begeleid. Er kan om legitimatie worden gevraagd. Bij films met de overige leeftijdgrenzen worden kinderen onder de leeftijdsgrens alleen onder begeleiding van een volwassene toegelaten.

Ook bij Industry leven wij deze regels na en tot 21 jaar kan er gevraagd worden om je identiteitskaart. Dus vergeet deze niet mee te nemen!

Kijk voor meer informatie op de website van Kijkwijzer: www.kijkwijzer.nl.